نیاز مشاغل، برترین سامانه ثبت آگهی و تبلیغات مشاغل در کشور
نیاز مشاغل، برترین سامانه ثبت آگهی و تبلیغات مشاغل در کشور

پلن های آگهی نیاز مشاغل

طرح آگهی ساده

1,500,000تومان

طرح آگهی ساده
 • صفحه اختصاصی با اعتبار یک ساله
 • عدم نمایش در صفحه اول جستجوگر گوگل
 • عدم نمایش در قسمت آگهی های ویژه
 • طراحی یک بنر تبلیغاتی
 • قابلیت درج ویدئو
 • درج شماره تلفن با قابلیت تماس
 • عدم نمایش کسب و کار مشابه
 • درج موقعیت مکانی در گوگل مپ
 • درج شبکه های اجتماعی

طرح آگهی ویژه

3,000,000تومان

طرح آگهی ویژه
 • صفحه اختصاصی با اعتبار سه ساله
 • ضمانت نمایش در صفحه اول جستجوگر گوگل
 • نمایش در قسمت آگهی های ویژه
 • طراحی سه بنر تبلیغاتی
 • قابلیت درج ویدئو
 • درج شماره تلفن با قابلیت تماس
 • عدم نمایش کسب و کار مشابه
 • درج موقعیت مکانی در گوگل مپ
 • درج شبکه های اجتماعی

طرح آگهی اختصاصی

5,000,000تومان

طرح آگهی اختصاصی
 • صفحه اختصاصی مادام العمر
 • ضمانت نمایش در صفحه اول جستجوگر گوگل
 • نمایش در قسمت آگهی های ویژه
 • طراحی بنر تبلیغاتی نامحدود
 • قابلیت درج ویدئو نامحدود
 • درج شماره تلفن با قابلیت تماس
 • عدم نمایش کسب و کار مشابه
 • درج موقعیت مکانی در گوگل مپ
 • درج شبکه های اجتماعی